Επιλογή Σελίδας

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
Νομική αποκάλυψη
ΈΡΓΟ 4ONEANOTHER
Κατάρτιση για την καλύτερη ένταξη των ασυνόδευτων ανηλίκων.
Αριθμός έργου 2020-1-AT01-KA202-078091

ΓΕΝΙΚΉ ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ


Η Lidi Smart Solutions υποχρεούται βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων να ενημερώνει τα άτομα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά τους δεδομένα. Αυτό το κάνουμε με διάφορους τρόπους, μεταξύ άλλων με τη δημοσίευση ανακοινώσεων απορρήτου. Αυτές αναφέρονται από τις εταιρείες ως ειδοποιήσεις απορρήτου, ειδοποιήσεις δίκαιης επεξεργασίας ή πολιτικές απορρήτου.
Για να διασφαλίσουμε ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με δίκαιο και νόμιμο τρόπο, είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώνουμε:
Γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα σας
Πώς θα χρησιμοποιηθούν
Με ποιον θα τα μοιραστούμε
Θα εξηγήσουμε επίσης ποια είναι τα δικαιώματά σας όσον αφορά τον καθορισμό του τρόπου χρήσης των δεδομένων σας και πώς μπορείτε να μας ενημερώσετε για τις επιθυμίες σας. Η Lidi Smart Solutions θα καθιστά την πολιτική απορρήτου διαθέσιμη στον ιστότοπο και όταν ζητάτε προσωπικά δεδομένα.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων


Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η Lidi Smart Solutions. Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την Lidi Smart Solutions, επικοινωνήστε με την Ολλανδική Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων ή με την Lidi Smart Solutions: email: info@lidi-smart-solutions.com.
Η Lidi Smart Solutions συντονίζει επίσης την ανταπόκριση σε άτομα που διεκδικούν τα δικαιώματά τους βάσει της νομοθεσίας. Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την Lidi Smart Solutions σε πρώτη φάση.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων


Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων είναι υπεύθυνος για την παροχή συμβουλών στη Lidi Smart Solutions και την παρακολούθηση της συμμόρφωσής της με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Lidi Smart Solutions επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων:
Lidia Dimitrova
Lidi Smart Solutions
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@lidi-smart-solutions.com.

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα
Ειδοποίηση απορρήτου ή/και συγκατάθεση


Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τους λόγους για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν έχετε επιλογή σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας. Στις περιπτώσεις που δεν έχετε επιλογή (για παράδειγμα, όταν είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα), θα σας παρέχουμε ειδοποίηση απορρήτου. Η ειδοποίηση απορρήτου είναι μια προφορική ή γραπτή δήλωση που εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα.
Κάθε φορά που δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Εάν η ανάκληση της συγκατάθεσης θα επηρεάσει τις υπηρεσίες που μπορούμε να παρέχουμε, αυτό θα σας εξηγηθεί, ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε εάν αυτή είναι η σωστή απόφαση για εσάς.

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα


Ειδοποίηση απορρήτου ή/και συγκατάθεση
Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τους λόγους για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν έχετε επιλογή σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας. Στις περιπτώσεις που δεν έχετε επιλογή (για παράδειγμα, όταν είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα), θα σας παρέχουμε ειδοποίηση απορρήτου. Η ειδοποίηση απορρήτου είναι μια προφορική ή γραπτή δήλωση που εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα.
Κάθε φορά που δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Εάν η ανάκληση της συγκατάθεσης θα επηρεάσει τις υπηρεσίες που μπορούμε να παρέχουμε, αυτό θα σας εξηγηθεί, ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε εάν αυτή είναι η σωστή απόφαση για εσάς.

Δικαίωμα διόρθωσης


Εάν πιστεύετε ότι τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς είναι ανακριβή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και θα διερευνήσουμε το θέμα. Μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε να συμπληρώσουμε τυχόν ελλιπή δεδομένα.
Μόλις αποφασίσουμε τι θα κάνουμε, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε.

Δικαίωμα στη διαγραφή

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν ισχύει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιστάσεις:
δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά
ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία
Αντιτίθεστε στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν υπερισχύοντες νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας (οι υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας είναι επιγραμμικές υπηρεσίες όπως τραπεζικές υπηρεσίες ή ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης).
Μόλις αποφασίσουμε αν θα διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασία

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Πιστεύετε ότι τα δεδομένα είναι ανακριβή και θέλετε να περιορίσουμε την επεξεργασία έως ότου διαπιστώσουμε αν τα δεδομένα είναι πράγματι ανακριβή.Η επεξεργασία είναι παράνομη και θέλετε να περιορίσουμε την επεξεργασία αντί να τη διαγράψουμε.
Δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα για τον σκοπό για τον οποίο τα συλλέξαμε αρχικά, αλλά τα χρειάζεστε για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικής αξίωσης- και έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία και θέλετε να περιορίσουμε την επεξεργασία έως ότου προσδιορίσουμε αν τα νόμιμα συμφέροντά μας για την επεξεργασία των δεδομένων υπερτερούν της αντίρρησής σας.
Μόλις καθορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να το συζητήσουμε και, εάν είναι δυνατόν, να το συμφωνήσουμε μαζί σας.

Διατήρηση

Η Lidi Smart Solutions και η κοινοπραξία 4ONEANOTHER θα διατηρήσουν τα προσωπικά δεδομένα για 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Κάντε μια καταγγελία

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, ενημερώστε μας, ώστε να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε τα πράγματα. Εάν δεν μπορούμε να επιλύσουμε τα ζητήματα προς ικανοποίησή σας, μπορείτε να παραπέμψετε το θέμα στη Lidi Smart Solutions ή στη διεύθυνση https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en.

Κάντε μια καταγγελία

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, ενημερώστε μας, ώστε να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε τα πράγματα. Εάν δεν μπορούμε να επιλύσουμε τα ζητήματα προς ικανοποίησή σας, μπορείτε να παραπέμψετε το θέμα στη Lidi Smart Solutions ή στη διεύθυνση https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en.

ERASMUS+ Project Number 2020-1-AT01-KA202-078091

ERASMUS+ Project Number
2020-1-AT01-KA202-078091

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου της, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.