Επιλογή Σελίδας

Πλατφόρμα εκμάθησης ασυνόδευτων και χωρισμένων από την οικογένειά τους παιδιών (UASC)

ERASMUS+ Project Number
2020-1-AT01-KA202-078091

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου της, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.